Odlewnia Żeliwa Bolimów jest firm± prywatn± istniej±c± od 1985 roku.
Produkcja odlewów przeznaczona jest na potrzeby rynku krajowego i na eksport głównie do Irlandii, Szwecji, Francji, Włoch, Niemiec i Rosji.
W 2000 roku Odlewnia Żeliwa Bolimów uzyskała tytuł Polskiej Odlewni Kwalifikowanej

wizytówka

Odlewnia Żeliwa Bolimów to producent wyrobów żeliwnych takich jak: Kominki żeliwne, kominki tradycyjne,
kominki stylowe, oraz kominki otwarte, a także grzejniki co: żeliwne tradycyjne i grzejniki retro.
Odlewnia Żeliwa Bolimów oferuje również inne produkty i odlewy żeliwne.